WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING


De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.

De NLKV is opgericht op 18 november 1977

De NLKV is een vereniging die bereikbaar is en u snel antwoord op uw vragen geeft.

--------------

De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

De NLKV staat wel altijd open voor informeel overleg.

Voor de leden van de NLKV verandert er niets. Zij mogen overal showen en alle titelcertificaten worden erkend. Stambomen blijven uiteraard ook onveranderd geldig.

--------------

De Jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden op 29 juni 2018

(Let op nieuwe locatie !!!)
 in
Partycentrum De Lockhorst
Sportlaan 1
3364 AT Sliedrecht
Zaal open: 19.30 uur                   Aanvangstijd 20.00 uur

Agenda :  ALV 2018
1.         Opening                                                              6. Goedkeuring financiën en          
2.         Vaststelling en goedkeuring agenda                    verslag kascontrole commissie
3.         Goedkeuring notulen ALV 16 juni 2017          7. Kiezen kascontrole commissie               
4.         Verkiezing bestuursleden **                            8. Begroting en Planning 2018
5.         Gecombineerd jaarverslag secretaris,             9. FNK
             stamboeksecretaris en penningmeester       10. CCR
                                                                                        11. Rondvraag
                                PAUZE                                             12. Sluiting

** Toelichting punt 4 van de agenda:
Aftredend als bestuurslid (volgens rooster) is dhr. H. Uilenberg
deze stelt zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich aanmelden bij de secretaris
dhr. Koos Hooft, uw schriftelijke reactie dient minimaal 14 dagen voor de ledenvergadering
te zijn ontvangen.

Alleen leden van de NLKV hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering of
na aanvragen en toestemming van de voorzitter.


_________________________________________

online inschrijfformulier voor onze show op:  28-10-2018 te Sliedrecht

Specials met eigen BIS serie zullen zijn:
Maine Coon
Siberische Kat / Neva Masquerade
Brits Korthaar / Brits Langhaar

ook extra Ringkeuringen:
Volwassen
Kittens (tot 10 mnd)
Kastraten
en de Special Ringkeuring: Brits Korthaar / Brits Langhaar

Agenda

 
Volledige agenda

Back to Top