Ringkeuring
Spelregels Ringkeuring op NLKV Show

Elke exposant mag per ring niet meer dan 2 katten inschrijven.
Er zijn 3 ringen n.l. volwassen ring, kittenring en kastraten ring.

U mag dus als u dit wilt in elke ring 2 katten inschrijven.

De reden dat we deze regel hanteren is:
U bent anders concurrent van u zelf en het belet andere exposanten om mee te doen omdat
de inschrijving voor de ringen beperkt is. (± 15 plaatsen per ring)


Wij hopen dat u begrip heeft voor deze regel.

Op het inschrijf formulier kunt u onderaan aan geven welke katten er met de ringkeuring mee
moeten doen.

Back to Top