WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING

De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.
De NLKV is opgericht op 18 november 1977

De NLKV is een vereniging die bereikbaar is en u snel antwoord op uw vragen geeft.
________________________________________

Gezondheidsformulier:

Onder “Formulieren” vindt u een gezondheidscheck die u door uw dierenarts kunt laten invullen en ondertekenen b.v. bij de jaarlijkse inenting.  Het is niet verplicht dit formulier in te laten vullen maar slechts een aanbeveling.

Het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft diverse wetten en regels opgesteld met betrekking tot het houden en fokken van dieren.

De controle op die wet en regelgeving is weggelegd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA inspecteert op de eisen voor dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Een Cattery kan door de NVWA beschouwd worden als een bedrijf.

Komt de NVWA bij u controleren dan kan er een verschil van mening ontstaan over de gezondheid van uw katten. Een voorbeeld daarvan is dat enkele rastypische kenmerken van bepaalde rassen door sommige inspecteurs als ongezond worden beschouwd. En met ongezonde dieren mag u niet fokken.

Om aan te tonen dat u met gezonde dieren fokt, kunt u de dierenpaspoorten/vaccinatieboekjes overleggen. Evenals testuitslagen van uw dieren.

In gezamenlijk overleg van de kattenverenigingen Cats & Tullips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV en NLKV is afgesproken dat al deze kattenverenigingen hun leden zullen adviseren om, naast bovengenoemde documenten, voor elke fokkat een gezondheidsverklaring door de dierenarts te laten opstellen. Deze verklaring laat u invullen als de kat volgroeid is, voordat er met het dier gefokt wordt. Elke vereniging heeft voor hun leden een voorbeeld-document opgesteld, aangepast aan de eigen verenigingsregels.                     


Shows

Op dit moment hebben we alvast 2 showdatums vastgelegd namelijk                op 17 oktober 2021 en 12 december 2021 Hopelijk kunnen er dan weer shows doorgaan. De locaties zijn nog niet vastgelegd omdat we eerst wat meer zekerheid moeten hebben dat shows door kunnen gaan. Noteer alvast de datums…..Bericht van het stamboeksecretariaat…

Als u een stamboomaanvraag hebt ingediend, controleer dan a.u.b. uw ‘Postvak IN’ van al uw e-mail adressen(!).

Ontvangt u – binnen een paar dagen – geen betalingsverzoek? Kijk dan ook even in uw map ‘Ongewenste e-mail’ want dan is het betalingsverzoek wellicht als SPAM daarin geplaatst.

 Met vriendelijke groet,

Tiny Vollemans – stamboeksecretariaat en ledenadministratie NLKV

 

 

De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

De NLKV staat altijd open voor informeel overleg.
zooplus.nl