WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING

De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.
De NLKV is opgericht op 18 november 1977

De NLKV is een vereniging die bereikbaar is en u snel antwoord op uw vragen geeft.
________________________________________

Persbericht Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Cats & Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV, NLKV

Op 5 september 2020 kwamen de gezamenlijke kattenverenigingen in Eemnes bijeen.

Alle verenigingen zien het belang van het fokken met aantoonbaar gezonde katten. Een gezondheidsverklaring voor elk fokdier, ingevuld door een dierenarts, kan daarbij ondersteunend zijn. Er wordt gestreefd naar een uniform format. Dit format zal een adviserend karakter hebben, het wordt geen verplichting.

Bij alle verenigingen komt meer nadruk te liggen op het chippen van katten. Bij veel verenigingen is al een chip-verplichting voor kittens en/of fokdieren en/of katten op shows.

Een centraal ledenregister voor zowel Nederlandse FIFé als onafhankelijke verenigingen is (nog) niet mogelijk.

De verenigingen zullen elkaar geanonimiseerd op de hoogte houden van catteries waarvan het lidmaatschap eindigt terwijl er nog disciplinaire onafgehandelde zaken spelen.
Verder werden mogelijkheden verkend om de handel van kittens zonder stamboom tegen te gaan. En er is geopperd om in een volgend overleg in gesprek te gaan met Our-Earth om na te gaan wat deze organisatie voor de kattenverenigingen kan betekenen.

Namens de gezamenlijke kattenverenigingen is er op 26 mei 2020 een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ondanks de ontvangen bevestiging (met daarin toegezegd dat er een reactie zou komen voor 7 juli 2020) en de gestuurde herinnering van 3 september 2020 is er tot op heden nog geen antwoord ontvangen van het ministerie.

 


Shows

Er zijn helaas nog steeds niet genoeg corona positieve tekenen om te kunnen
besluiten een show te organiseren. Zouden we dit wel doen dan rust er een
te zware last op de schouders van de organisatie en medewerkers.
Wat ons heeft doen besluiten nog wat langer te wachten en dit jaar geen
show meer te organiseren.
Wij hopen op uw begrip !!

Show gepland op 11 oktober 2020 gaat niet door….
Show gepland op 13 december 2020 gaat eveneens niet door….Bericht van het stamboeksecretariaat…

Als u een stamboomaanvraag hebt ingediend, controleer dan a.u.b. uw ‘Postvak IN’ van al uw e-mail adressen(!).

Ontvangt u – binnen een paar dagen – geen betalingsverzoek? Kijk dan ook even in uw map ‘Ongewenste e-mail’ want dan is het betalingsverzoek wellicht als SPAM daarin geplaatst.

 Met vriendelijke groet,

Tiny Vollemans – stamboeksecretariaat en ledenadministratie NLKV

 

 

De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

De NLKV staat altijd open voor informeel overleg.
zooplus.nl