WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING

De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.
De NLKV is opgericht op 18 november 1977

De NLKV is een vereniging die bereikbaar is en u snel antwoord op uw vragen geeft.
 Zaterdagmiddag 3 oktober 2020

Agenda Algemene Ledenvergadering NLKV

Hierbij roept het bestuur de leden op, onze jaarlijkse Ledenvergadering bij te wonen.

De Jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden op:  3 oktober 2020

in Partycentrum De Lockhorst
Sportlaan 1
3364 AT Sliedrecht

Zaal open: 13.30 uur                     Aanvangstijd 14.00 uur

Let op….iedereen die aanwezig wil zijn moet zich aanmelden op:
voorzitter@nlkv.nl

Agenda ALV 2020

 1. Opening
 2. Vaststelling en goedkeuring agenda
 3. Wijziging statuten
 4. Goedkeuring notulen ALV 15 juni 2019
 5. Verkiezing bestuursleden **

  Pauze

 6. Gecombineerd jaarverslag secretaris,
  penningmeester en stamboeksecretaris
 7. Goedkeuring financiën en verslag kascontrole commissie
 8. Kiezen kascontrole commissie
 9. Begroting en Planning
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*** Toelichting punt 4 van de agenda:
Aftredend als bestuurslid (volgens rooster) is Algemeen bestuurslid Marco Smit. Marco Smit stelt zich herkiesbaar.  Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich aanmelden bij onze secretaris Koos Hooft. Uw schriftelijke reactie dient minimaal 7 dagen voor de ledenvergadering te zijn ontvangen.

Vanwege Corona maatregelen hebben alleen fokkerleden (dus leden met een bij de NLKV geregistreerde catterynaam) toegang tot de Algemene Ledenvergadering, eventuele toehoorders en/of abonnees na aanvragen en toestemming van de voorzitter mocht er nog ruimte over zijn.

Let op !!!    Zonder aanmelding heeft u geen toegang !! 

 —————————————————————-

Shows

Er zijn helaas nog steeds niet genoeg corona positieve tekenen om te kunnen
besluiten een show te organiseren. Zouden we dit wel doen dan rust er een
te zware last op de schouders van de organisatie en medewerkers.
Wat ons heeft doen besluiten nog wat langer te wachten en dit jaar geen
show meer te organiseren.
Wij hopen op uw begrip !!Bericht van het stamboeksecretariaat…

Als u een stamboomaanvraag hebt ingediend, controleer dan a.u.b. uw ‘Postvak IN’ van al uw e-mail adressen(!).

Ontvangt u – binnen een paar dagen – geen betalingsverzoek? Kijk dan ook even in uw map ‘Ongewenste e-mail’ want dan is het betalingsverzoek wellicht als SPAM daarin geplaatst.

 Met vriendelijke groet,

Tiny Vollemans – stamboeksecretariaat en ledenadministratie NLKV

 

 

De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

De NLKV staat altijd open voor informeel overleg.
zooplus.nl