WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING

De Rasvereniging is er voor alle Raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.
De NLKV is opgericht op 18 november 1977

Beste Lezer,
In verband met de vakantie worden op dit moment geen stambomen verwerkt.

De sluitingstermijn voor een stamboomaanvraag wordt – in deze periode – soepel toegepast… Uw aanvraag is niet te laat!

 Na 5 augustus starten we weer met de verwerking van de stamboomaanvragen
en kunt u een betalingsverzoek verwachten
.

 Bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Tiny Vollemans – stamboeksecretariaat en ledenadministratie NLKV

             **************************
De eerstvolgende show van de NLKV:
13 oktober 2024 in Sporthal “De Lockhorst”
te Sliedrecht

Nieuw….Clubkampioenschap weer in ere hersteld….
lees de regels onder Shows en dan Clubkampioenschap
***************

Persbericht 23 mei 2024  Overleg Platform

Op 23 mei 2024 heeft er een overleg plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van ministerie LNV, NVWA , RVO, LID en het Overleg Platform van de gezamenlijke Nederlandse Kattenverenigingen.

Tijdens dit overleg stond de op 25 Maart 2024 eenzijdig afgekondigde fokbeperking op de katten waarbij functionele vacht en snorharen ontbreken centraal.

De vertegenwoordigers van de gezamenlijke Nederlandse Kattenverenigingen hebben tijdens dit gesprek hun grote ongenoegen geuit over de door LNV en NVWA gekozen weg.

Vertegenwoordigers van LNV en NVWA hebben hun excuses aangeboden voor het gebruik aan communicatie met vertegenwoordigers van de sector. Tevens is de toezegging gedaan dat de door ons aangedragen bezwaren tegen dit besluit bekeken zullen worden door LNV en NVWA. Voor 1 juli 2024 zullen wij een reactie ontvangen op deze bezwaren. Er is bedongen dat het handhaven op deze fokbeperking vanaf 1 juli zal mogen plaatsvinden. Kittens geboren op en na deze datum worden gezien als overtreding van de wet. Voor deze overtreding zal in de eerste instantie alleen een waarschuwing gegeven worden, eerst na herhaaldelijke waarschuwingen zullen andere sancties volgen.

Op verzoek van het Overleg Platform van de gezamenlijke Nederlandse Kattenverenigingen zal de NVWA de KNMvD (de beroepsorganisatie voor Dierenartsen)  berichten dat handhaving van de fokbeperking pas vanaf 1 juli 2024 zal plaatsvinden en dat meldingen over dieren geboren voor deze datum niet in behandeling zullen worden genomen door de NVWA.  Na de recente ontstane onrust waarbij een vermoedelijke melding van dierenarts heeft geleid tot het in beslag nemen van enkele dieren, benadrukken wij hier graag dat met alle dieren een dierenarts bezocht kan worden zonder verregaande consequenties.

Op zeer korte termijn zal het houdverbod voor de Scottish Fold aangeboden worden als internetconsultatie. Dit reeds aangekondigde houdverbod voor de Scottish Fold zal nog voor deze consultatie aangevuld worden met een houdverbod voor naaktkatten. Het overleg Platform van de gezamenlijke Nederlandse Kattenvereniging zal bericht ontvangen wanneer deze internetconsultatie start zodat de fokkers en leden tijdens deze consultatie hun bezwaren aan de overheid kenbaar kunnen maken.

LNV liet geen onduidelijkheid bestaan. Voor de Sphynx is een uitsterfbeleid ingezet.

Het Overleg Platform van de gezamenlijke Nederlandse Kattenverenigingen is nog altijd niet van plan zich bij deze beslissing neer te leggen. Stambomen voor de Sphynx blijven gewoon verstrekt worden door de aangesloten verenigingen. Tevens hebben wij  tijdens het gesprek aangekondigd  op zeer korte termijn een verzoek om alle documentatie betreffende de ingestelde fokbeperking in te dienen bij zowel LNV als NVWA conform de Wet open overheid, zodat eventuele vervolgstappen door ons voorbereid kunnen worden.

Cats and Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NLKV en NVvK.


Let op !!!

Het besluit – genomen door de stemgerechtigde leden tijdens de ALV van
18 september 2021 – zal met ingang van 1 januari 2022 van kracht zijn, dat voor een stamboomaanvraag de kittens gechipt moeten zijn. 

De barcodestrookjes van de kittens moeten tegelijk bij de stamboomaanvraag worden meegestuurd. Hiervoor moet men de strookjes op het ‘vetvrije papier’ laten zitten en op de achterkant daarvan de naam van het betreffende kitten vermelden. Het strookje kan dan, voordat de stamboom wordt geplastificeerd, op hun stamboom worden geplakt.
                                        __________________________
                           
                                            Gezondheidsformulier:

Onder “Formulieren” vindt u een gezondheidscheck die u door uw dierenarts kunt laten invullen en ondertekenen b.v. bij de jaarlijkse inenting.  Het is niet verplicht dit formulier in te laten vullen maar slechts een aanbeveling.

Het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft diverse wetten en regels opgesteld met betrekking tot het houden en fokken van dieren.

De controle op die wet en regelgeving is weggelegd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA inspecteert op de eisen voor dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Een Cattery kan door de NVWA beschouwd worden als een bedrijf.

Komt de NVWA bij u controleren dan kan er een verschil van mening ontstaan over de gezondheid van uw katten. Een voorbeeld daarvan is dat enkele ras typische kenmerken van bepaalde rassen door sommige inspecteurs als ongezond worden beschouwd. En met ongezonde dieren mag u niet fokken.

Om aan te tonen dat u met gezonde dieren fokt, kunt u de dierenpaspoorten/vaccinatieboekjes overleggen. Evenals testuitslagen van uw dieren.

In gezamenlijk overleg van de kattenverenigingen Cats & Tullips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV en NLKV is afgesproken dat al deze kattenverenigingen hun leden zullen adviseren om, naast bovengenoemde documenten, voor elke fokkat een gezondheidsverklaring door de dierenarts te laten opstellen. Deze verklaring laat u invullen als de kat volgroeid is, voordat er met het dier gefokt wordt. Elke vereniging heeft voor hun leden een voorbeeld-document opgesteld, aangepast aan de eigen verenigingsregels.                     

 

De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

De NLKV staat altijd open voor informeel overleg.