Voor kampioensregistratie moet u de kopieën van de oorkondes (voor en achterzijde) en het ingevulde kampioensregistratie formulier welke u op de pagina formulieren kunt downloaden,  opsturen naar:
G. Hooft
Vlasoord 24
3991 XC Houten

Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.AC. heeft onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.P. heeft behaald onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal een C.A.C.I.B. behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een C.A.C.I.B. behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste twee verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal een C.A.P.I.B. heeft behaald in twee verschillende landen of vier maal een C.A.P.I.B. in hetzelfde land, onder tenminste twee verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat drie maal een C.A.G.C.l. behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een C.A.G.C.l. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal een C.A.G.P.l. heeft behaald in twee verschillende landen of vier maal een C.A.G.P.l. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.C.E.) heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een C.A.C.E. in twee verschillende landen of vijf maal een C.A.C.E. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.P.E. heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een C.A.P.E. in twee verschillende landen of vijf maal een C.A.P.E. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat vier maal een C.A.G.C.E. heeft behaald in vier verschillende landen of vijf maal een C.A.G.C.E. in drie verschillende landen of zes maal een C.A.G.C.E. in twee verschillende landen of zeven maal een C.A.G.C.E. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat vier maal een C.A.G.P.E. heeft behaald in vier verschillende landen of vijf maal een C.A.G.P.E. in drie verschillende landen of zes maal een C.A.G.P.E. in twee verschillende landen of zeven maal een C.A.G.P.E. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters.

Wereldtitel 
De voorwaarden voor het behalen van de wereldtitel C.A.C.M. en C.A.P.M. zijn door de FNK per direct aangepast. Er is één extra optie, naast de reeds bestaande opties.

Bestaande opties: 
Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. vier maal een C.A.C.M. heeft behaald in drie verschillende landen of vijf maal een C.A.C.M. in twee verschillende landen, of zes maal een C.A.C.M. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa. 

Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. vier maal een C.A.P.M. heeft behaald in drie verschillende landen of vijf maal een C.A.P.M. in twee verschillende landen, of zes maal een C.A.P.M. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa. 

Extra optie: 
Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch. of W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. of Gr.Eur.Pr. zes maal een C.A.C.M./C.A.P.M. heeft behaald in ten minste drie verschillende landen onder zes verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten.

De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende keurmeesters voldaan is, moet op de betreffende tentoonstelling het certificaat bijgetekend worden door een andere (bevoegde) keurmeester.