TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN DE N.L.K.V.

Toelichting en reglement 
Wij raden u aan onderstaande goed te lezen om teleurstellingen te voorkomen.

Uw inschrijving Het online inschrijfformulier invullen, uw inschrijving staat dan direct en zoals u het invult in het inschrijfprogramma. Met wens van exposanten, mits vermeld op het inschrijfformulier, wordt indien mogelijk, rekening gehouden.

Determinatie op show 
Het is mogelijk om wanneer u niet zeker bent van de vachtkleur van uw kat om deze eerst te laten vast stellen door Allround keurmeesters.

Ras determinatie (dus het ras laten vaststellen) is op NLKV shows niet toegestaan.    

Sluitingsdatum inschrijvingen 
Het inschrijfbureau sluit zodra het toelaatbare aantal inschrijvingen is bereikt. Het aantal plaatsen is beperkt! Per kooi kan meer dan 1 kat geplaatst worden. Dit ter beoordeling van de organisatie van de show.

Catalogus verplicht voor iedere exposant, te voldoen tegelijk met de inschrijfgelden. Determinatieklasse is tegen betaling van 5,00 euro. Extra kooi tegen betaling van 15,00 euro  

Betaling inschrijfgeld 
Het inschrijfbureau zal u na ontvangst en acceptatie van uw inschrijfformulieren als bevestiging van de ontvangst van de inschrijvingen(en) een brief toezenden met daarbij de gegevens van de ingeschreven kat(ten) ter controle en het te betalen bedrag aan inschrijfgeld. Let wel… na het inschrijven van de katten bent u betalingsplichtig.

Indien u in de bevestiging van inschrijving een verschil constateert met uw opgave, moet de door u gewijzigde bevestiging, per kerende post of email, zenden aan het inschrijfbureau van de NLKV.

Terugtrekken van ingeschreven katten / wijziging inschrijving 
Ingeschreven katten kunnen tot 2 weken voor de show worden teruggetrokken. Hiervoor wordt dan een bedrag per kat van 7.00 euro aan administratiekosten berekend. Voor een binnen 2 weken voor de show teruggetrokken kat blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt binnen 1 week voor de show enkel nog klasse wijzigingen of terug trekkingen doorgeven. Op de tentoonstelling worden geen verzoeken tot klasse verandering in behandeling genomen!

Wanneer een of meer katten niet op de tentoonstelling kunnen worden uitgebracht, wordt men dringend verzocht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan het inschrijfbureau. Inzending van een inschrijfformulier maakt u betalingsplichtig! Eventueel te verrichten betalingen zullen alsnog opgevorderd worden. Wanneer men na een aanmaning dan nog steeds niet aan de betalingsplicht voldoet zal een deurwaarder ingeschakeld worden. In dat geval zal er een extra bedrag bijkomen van 40,00 euro aan administratiekosten.  

Klasseverandering 
Indien uw kat na de inschrijving een CAC, CAP, CACIB, CACIP, CAGCI, CAGPI, CACE , CAPE, CACM of CAPM behaald heeft, dient dit schriftelijk bij het inschrijfbureau te worden gemeld, uiterlijk de dinsdag na het behalen hiervan. Hierbij dient te worden vermeld waar, wanneer, bij welke vereniging en bij welke keurmeester de titel is behaald.

Op de tentoonstelling wordt enkel nog klasse verandering in behandeling genomen tegen betaling van € 5,- administratiekosten.

Veterinaire keuring

Op de dag van de show wordt er door een team van dierenartsen gekeurd van 7.30 tot 9.00 uur. Voor elke kat moet een geldig bewijs van enting tegen kattenziekte worden overlegd, dat minimaal 2 weken oud en maximaal 1 jaar voor dood vaccin en maximaal 2 jaar voor levend vaccin. Niesziekte minimaal 2 weken oud en maximaal 1 jaar oud. Wanneer er voor een bepaalde entstof andere regels gelden worden deze gevolgd.

Bij kittens geldt de 1e inenting. Deze inenting dient binnen 2 maanden te zijn herhaald. De herhaling enting moet minstens 1 week voor de tentoonstelling zijn uitgevoerd. Een enting gegeven vanaf een leeftijd van 12 weken (3 maanden) geldt als volledige enting en niet als jeugdenting indien het een levend (verzwakt) entstof betreft en heeft een geldigheid duur van 1 jaar.

Exposanten die hun dieren vanuit het buitenland naar de tentoonstelling brengen moeten tevens in het bezet zijn van een geldig bewijs van enting tegen rabies (hondsdolheid) en de katten moeten gechipt zijn.

Dit is een regel van de douane, om te showen is dit niet verplicht. Rabies-entingen moeten hebben plaatsgevonden op z’n laatst 21 dagen voor de tentoonstelling en zijn geldig tot de datum vermeld op het entingbewijs. De recente rabies entingen hebben een geldigheidsduur van drie jaar. 

De exposanten dienen zich onvoorwaardelijk bij de beslissing van de dierenartsen neer te leggen. Bij afkeuring door de desbetreffende dierenartsen heeft U geen aanspraak meer op restitutie van bet inschrijfgeld. Er zal streng worden gekeurd. Verzoeken om herkeuring door de coördinator veterinaire keuring zullen worden ingewilligd. Afgekeurde katten dienen uiterlijk om 10.00 uur uit bet expositiegebouw te zijn verwijderd. Bij afkeuring van een der katten van een inzending, worden alle katten van deze inzending geweigerd. Ook tijdens de tentoonstelling kunnen katten, die volgens een dierenarts een gezondheid risico zouden kunnen zijn, direct uit de zaal worden verwijderd.

Er moet goed worden gelet op reinheid, op schone oren en aanwezigheid van vlooien.

Zichtbaar zwangere katten mogen niet op de tentoonstelling worden toegelaten. Kittens die ondervoed zijn worden geweigerd op de show, dit ter beoordeling van de dierenarts en in samenspraak met het bestuur.

De veterinaire keuringskaarten, welke de exposant voor de veterinaire keuring worden overhandigd, dienen door de dierenarts te worden afgestempeld.

Richtlijnen veterinaire keuring:
Algemeen: Wanneer een kat volgens oordeel van de keurende dierenarts een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van andere katten op de tentoonstelling, wordt deze kat afgekeurd. Indien bij een kat van een exposant een vermoeden bestaat van een besmettelijke ziekte of aandoening, dan wel is vastgesteld, vormen ook de overige katten van deze exposant een gevaar voor hun omgeving. Deze ogenschijnlijk gezonde katten worden dan eveneens afgekeurd. 

Afkeuring volgt ook:

  • als de bijbehorende inenting papieren niet in orde zijn. 
  • in het oor levende oormijten wordt gevonden.
  • als het dier duidelijk aanwijsbaar vlooien heeft.
  • de verdachte kat schimmelplekken vertoont.
  • de kat opgezette lymfklieren heeft.
  • de kat zichtbaar zwanger is.

Afkeuring met mogelijkheid van herkeuring: wanneer op de kat een vlo wordt gezien, gelegenheid geven tot het kammen en ontvlooien. Katten met veel oorsmeer na overleg met de coördinator veterinaire keuring.