Actueel nieuws

De NVWA heeft eenzijdig het fokken met Sphynxen verboden. Het Overleg Platform van de Gezamenlijke Nederlandse Kattenverenigingen is hierdoor verrast omdat wij met de overheid in gesprek zijn en hierover niet zijn ingelicht.

Wij kunnen deze beslissing niet zonder meer accepteren en leggen deze tot nader order naast ons neer.

Wij beraden ons op eventuele stappen tegen de NVWA.

Felikat
Mundikat
Neocat
NLKV
TICA Cats and Tulips

 

Persbericht halfjaarlijks Overleg Kattensector met LNV en NVWA 10 mei 2023

Aanwezig: vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en de NVWA, M. Frank namens Felikat en Mundikat (FIFe), F. Rensen namens Neocat, NLKV en NKFV, L. van Mullem namens TICA Cats and Tulips

Vorige week hebben we namens de kattenverenigingen wederom overleg gehad met het ministerie en de NVWA. Tijdens dit prettige gesprek is er over een aantal punten overleg geweest. Hiervan doen wij verslag in onderstaand persbericht.

Duidelijkheid c.q. overleg over het fokken met en van brachycefale kattenrassen

De uitspraak die de Minister begin dit jaar heeft gedaan over het houd-/vertoningsverbod van brachycefale dieren is in de buitenlandse pers in nieuwsberichten vertaald als “alle kortsnuitige dieren worden verboden”. Het LNV geeft aan dat dit zeker niet de daadwerkelijke boodschap is en dat de uitwerking hiervan genuanceerder zal zijn. Hier wordt momenteel aan gewerkt, maar dit zal niet op korte termijn in werking gesteld worden.

Mundikat is in gesprek geweest met de faculteit in het kader van onderzoek voor brachycefalie bij katten en heeft aangegeven hier graag aan te willen meewerken. Hier zijn tot op dit moment nog geen concrete vervolgstappen uit voortgekomen.

Overleg over het fokken met PER/EXO

Over het algemeen is het beeld vanuit de verenigingen dat fokkers en keurmeesters welwillend zijn om te verbeteren naar de minder extreme kortsnuitigheid. In trainingssessies voor keurmeesters wordt hier ook op gehamerd. Bij TICA en de FIFe zijn vooral veel internationale keurmeesters, dan kan het een grotere uitdaging zijn om nationale regelgeving goed door te geven. Indien het gebit (bite) bij een kat op show onvoldoende is, volgt diskwalificatie.

Het Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Neocat geeft aan fokkers van Pers/Exo een bijsluiter met meer informatie en richtlijnen vanuit de vereniging. Hierin staat onder meer beschreven wat een gewenste kopvorm is voor brachycefale katten, en wordt aangegeven dat fokkers hun ouderdieren moeten laten controleren bij de dierenarts voordat het fokken daadwerkelijk plaatsvindt. In het formulier dat hiervoor gebruikt wordt, is onder andere aandacht besteed aan het ademhalingsstelsel, formaat en bouw van de neus en het gebit. Deze controle en dit formulier worden aanbevolen voor alle rassen, niet alleen de Pers/Exo. In vergelijking met de vroege jaren 2000 is de Perzische kat in populariteit sterk gedaald. Vanuit de verenigingen is het standpunt dat de hele extreme kopvorm/kortsnuitigheid niet meer wenselijk is, en dat gestreefd moet worden naar raspopulaties die geen welzijnsproblemen hebben naar aanleiding van schadelijke uiterlijke kenmerken. 

Controle verenigingen op tegengaan fokken met ongezonde katten

Door de verenigingen is een gezondheidsverklaring opgesteld die door een dierenarts ondertekend moet worden. Hierop staan een aantal aspecten vermeld voor een duidelijke screening voordat er met een kat gefokt wordt. Een dergelijke gezondheidsverklaring is momenteel nog optioneel.

De FIFe heeft diverse (rasgebonden) gezondheidstesten verplicht gesteld, deze dienen bij het fokken van een nest ingevoerd en gecontroleerd te zijn.

Medewerkers van NVWA of LID legitimeren zich altijd als zij controles aan huis uitvoeren. Zij doen zich niet voor als zogenaamde kittenkopers.

Duidelijkheid over, van, voor het toestaan/verbieden van katten met (een) wilde voorouder(s) in recente generaties (Savannah, Ashera).

Team Natuur bij de NVWA houdt toezicht op houders van dit type dieren. Tot en met de F5 na-fok is de Cites-regelgeving van kracht. Dus bij bezit van een F4 kruising bijlage B met huiskat is er een Cites-vergunning nodig.

Fokkers die wilde katten inkruisen kunnen bij de FIFe, Neocat, NLKV, NKFV en TICA Cats and Tulips geen stamboom aanvragen.  

Rapport ‘Fokken van designerkatten als de Bambino Sphynx’ en mogelijke herziening inzake ras Lykoi

Er is inmiddels nieuw wetenschappelijk onderzoek is over de Lykoi, waarbij reden is om aan te nemen dat dit type kat niet in het bovengenoemde rapport van de faculteit hoort. Mundikat heeft bij de faculteit gevraagd om een herziening, de faculteit heeft aangegeven dat dit rapport is opgesteld in opdracht van de NVWA. NVWA  en LNV gaan het onderzoek over de Lykoi bekijken en nemen dit mee in volgende overleggen met de faculteit.  

Communicatie en toezicht op fokkers van Folds

De NVWA webpagina (Fokken met katten | Honden en katten | NVWA) en het persbericht over het fokverbod van Folds is eind 2022 vrij groot door de media is opgepakt. TICA Cats and Tulips en Neocat geven sinds 01-01-2023 geen afstammingsbewijzen meer uit voor nesten van Scottish/Highland Folds. Neocat geeft ook geen papieren uit voor Straights. Op Neocat-tentoonstellingen worden geen  Folds/Straights toegelaten. Bij de FIFe waren de Folds/Straights al verboden.  

Het Ministerie van LNV vraagt of de kattensector in de klankbordgroep van I&R kat wil zitten en ook voor het houd- en tentoonstellingsverbod. De verenigingen zullen hiervoor iemand aanwijzen.

Mochten er vanuit de sector zaken spelen, vernemen we dit graag via uw eigen vereniging zodat wij dit mogelijk kunnen opnemen in een volgend overleg.

                        *****************      ****************      *****************

Copyright Neocat

Beste Perzen fokker,

Het bestuur en de stamboekcommissie van Neocat en NLKV voelen zich verantwoordelijk voor het fokken van gezonde dieren.

Wat betreft het fokken van Perzen en Exotics is er de laatste tijd een behoorlijke kentering. Dit ras ligt enorm onder vuur omdat het steeds extremer gefokt werd met gevolgen voor de gezondheid.  De NVWA ( De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en Dier & Recht zijn al een aantal jaren bezig om kortsnuitige katten zoals de Pers en Exotic wettelijk te beschermen. Ze willen dat fokkers duidelijke regels opgelegd krijgen om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Natuurlijk zijn er Perzen/Exotics die niet te extreem zijn maar er zijn zeker ook schrijnende gevallen waarbij de dieren klachten en/of afwijkingen hebben die kunnen vererven. Daarom moeten we er samen voor zorgen dat er niet meer te extreem gefokt wordt. Eigenlijk is de wet Besluit houders van dieren artikel 3.4 daar heel duidelijk over: het is verboden om katten te fokken met schadelijke uiterlijke kenmerken. Reden voor ons om u een aantal tips mee te geven die heel belangrijk zijn bij het fokken van dit ras.

Wat zegt de rasstandaard van dit ras, waarnaar gefokt dient te worden en waar op de show naar gekeurd wordt, over de kop:

“De ronde, brede, massieve schedel heeft kleine, afgeronde oren die wijd geplaatst zijn, laag aangezet, de ronding van de kop volgend. Het binnenoor is behaard, niet overmatig open aan de basis. De kop heeft volle wangen en een rond en breed voorhoofd, zonder oneffenheden. Een korte brede neus, van de stop tot het neusleertje overal even breed. De stop moet precies in het midden tussen de ogen geplaatst zijn. Het neusleer is volledig gevormd. Goed geopende ruime neusgaten. Een stevige kin met een vol breed snuitje, brede sterke kaken zonder pinch  en een goed sluitend gebit.”

Tevens wordt er in de rasstandaard verwezen naar de lijst van lichamelijke gebreken met de vermelding dat de in deze lijst genoemde afwijkingen niet zijn toegestaan. Niet toegestaan betekent in deze gevallen niet geschikt om mee fokken i.v.m vererven en niet geschikt voor show. Er staan een aantal punten tussen die betrekking hebben op de Pers/Exotic. Zoals:

Schedel: Elke deuk of uitstulping die niet tot de normale schedel behoort of een asymmetrische         schedel

Vernauwing van de neusgaten: Zowel verticaal als horizontaal. Dit kan de ademhaling belemmeren.

Te diepe stop: De neusholte is ernstig verkleind wat ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Dit gaat vaak samen met vernauwde traanbuisjes. De neus mag niet overdreven kort zijn.

Afwijkende stand van het neusleertje: De bovenste rand van het neusleertje mag niet boven de onderste ooglidrand uitkomen.

Duidelijke onderbeet: Als de kaken gesloten zijn staan de onderste tanden voor de bovenste tanden.

De hoektanden zijn verticaal geplaatst en de uiteinden mogen in de lip en in de bek geen verwondingen veroorzaken. Alle hoektanden moeten aanwezig zijn.

Op de show wordt gekeurd naar onderstaande groen aangevinkte voorbeelden.

  
foto 1                        foto 2                    foto 3                    foto 4                                 foto 5

foto 1….Voorhoofd, de top van de neus en de kin liggen op een rechte verticale lijn.
               De stop mag niet te diep zijn.
foto 2….Voorhoofd, de top van de neus en de kin maken een stompe hoek, iets kleiner dan 180 graden. 
               De stop mag niet te diep zijn.  Dit heeft de voorkeur van de overheid.
foto 3….
De top van de neus ligt binnen de rechte lijn tussen voorhoofd en kin, aan de kant van de kop.
               Dit is dus niet gewenst en fout!
foto 4….
De stop hoort zich daar te bevinden waar de doorgetrokken lijn zichtbaar is, namelijk precies
               in het midden tussen de ogen. Niet daar waar het stippellijntje zichtbaar is.
foto 5….De bovenrand van het neusleertje mag niet boven het onderste ooglid uitkomen.
              Dit is een goede voorwaarde om extremiteit te voorkomen.

Fokadvies: Neocat en NLKV adviseert een niet-getypeerde Brits Kort- of Langhaar in te kruisen. U gaat hiermee buiten uw rasgroep dus u moet dit melden aan de stamboekcommissie. Als u als reden uw zorgen om het voortbestaan van de Pers/Exo geeft, wordt dit toegestaan.

Zorg ervoor dat uw dierenarts voor al uw fokdieren de gezondheidscheck voor de fok heeft ingevuld zodat u deze kunt tonen bij een eventuele controle van de NVWA.

u kunt het gezondheidsformulier downloaden van de nlkv website onder onze vereniging en dan formulieren.

We hopen dat we u met dit schrijven duidelijk hebben kunnen maken dat voor het voortbestaan van dit mooie ras we echt naar een minder extreme Pers/Exotic toe moeten. Het komt de gezondheid van de dieren ten goede en het voorkomt dat het ras verboden gaat worden. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met het bestuur.

Namens het bestuur Neocat en NLKV
F. Rensen, secretaris Neocat
J. Geelen, voorzitter NLKV
Copyright Neocat